การวิเคราะห์ผลกระทบของมลพิษทางอากาศและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อความดันโลหิตสูงการค้นพบของเราระบุว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีการที่ปลอดภัยสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีมลพิษ การเลื่อนตำแหน่งแม้ในพื้นที่ที่มีมลภาวะการค้นพบนี้ยังเน้นถึงความสำคัญของมลพิษที่มีผลต่อความดันโลหิตและความสำคัญในการควบคุมระดับมลพิษ

เพื่อป้องกันความดันโลหิตสูง การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและการเสียชีวิต การอัปเดตในปี 2010 ได้อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านั้นซึ่งรวมถึงโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหลอดเลือดสมอง, หัวใจเต้นผิดจังหวะและหัวใจล้มเหลว การศึกษาครั้งนี้ยืนยันความเข้าใจของเราเกี่ยวกับบทบาทของการออกกำลังกายในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงความดันโลหิตสูง ของมลพิษทางอากาศในการพัฒนาโรคหัวใจและหลอดเลือดการเชื่อมโยงระหว่างมลพิษและโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจรวมถึงการพัฒนาของความดันโลหิตสูงพร้อมกับปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองในมลพิษทางอากาศ